Pedagógiai terápia - Komplex személyiségfejlesztés a művészetek segítségével

Célja a művészet eszközeivel hozzásegíteni a gyermeket az élmény- és probléma-feldolgozáshoz, ezen keresztül személyisége épüléséhez és képességei fejlődéséhez./Tamás Katalin./ Az emberi kommunikáció elsődleges eszköze a beszéd. Ha ez a funkció valamilyen nehézség miatt sérül, vagy szükség van a manipulációmentességre, figyelmünk középpontjába kerülnek a különböző pedagógiai terápiák. Ezeknél a terápiáknál (hang-, mozgás, tánc-, képzőművészeti-, báb-, játék-, illetve kombinált) a szabad önkifejezés áll a középpontban. Pszichés betegség, tanulási és/vagy magatartászavarok esetén nagyon hasznos segítség lehet. A képzőművészeti terápia a gyermeket szabadsággal tölti el, teret ad a kreativitásának, fejleszti a képességeit, erős érzelmi átélések lehetőségét nyújtja az élmény- és probléma-feldolgozó munka során, esztétikai élményt nyújt (örömforrás), növeli az én-erőt, motivál, melynek eredményeképpen a gyermek alkotóképessé válik és az öngyógyító hatás révén elősegíti saját képesség- és személyiségfejlődését. Az óvodás és az alsós korosztály számára élmény- és probléma-feldolgozás történik elsődlegesen a szabadfestés révén, másodlagosan pedig a pszichikus funkciók fejlesztése zajlik, azaz a percepció, a mozgás, a testséma és a hozzájuk kapcsolódó kommunikáció fejlesztésén keresztül a gyerekek tanulási képességének megalapozása történik. Felsős korosztálynál a pszichikus funkciók fejlesztésén túl fejlesztjük az alkalmazkodóképességet, a mozgásfunkciókat, a téri orientációt, összehangoljuk a két agyféltekét, stb. Az általános gondolkodási képességek is fejlődnek, úgymint: analízis-szintézis, elvonatkoztatás, csoportosítás, asszociáció, lényegkiemelés, problémamegoldó-készség, analógiás gondolkodás, inverz és divergens gondolkodás, stb. A terapeuta a sérült, diszfunkcióval bíró testet, és a lelket egyaránt gyógyítja. A terápia történhet kis csoportban (maximum 5 fő) és egyénileg.